Yazarlar
Döviz Kurları
“Basının” Ülkemizdeki Yeri Ve Barındırdığı Sorunlar;
“Basının” Ülkemizdeki Yeri Ve Barındırdığı Sorunlar;
12 Nisan 2016 10:16
Font1 Font2 Font3 Font4
Bu Haberi Yazdır

Basın, kamuoyu oluşturma ve gerçekleri kamuoyuna duyurma gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmektedir.
Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan basın, yazılı, işitsel, görsel kitle iletişim araçlarıyla olayları, gelişmeleri topluma aktarır. Aynı zamanda yorumlamalar, açıklamalar ve eleştiriler de yaparak toplumu yönlendirir ve böylece kamuoyu oluşturarak önemli bir güç odağı durumuna dönüşür. Bu anlamda basına dördüncü güç ya da kontrol gücü adı verilmektedir Böyle önemli bir etkiye sahip basının, her kesimin elinde bulundurmak isteyeceği büyük bir güç aynı zamanda büyük gelir getirisine haiz olması sebebiyle büyük sermaye gruplarınca el altında tutulmak istenmektedir. Ancak bu durum özgür basın kavramının yok olmasına aynı zamanda basında tekelleşmeye neden olmaktadır.
Basının işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için kuşkusuz pek çok konuda düzenlemelere gereksinim vardır. Basın kuruluşunun tarafsızlığı, akçalı yönden bağımsızlığı, şeffaf yönetim anlayışı, yayın grubunun ya da dağıtım kurumunun tekel niteliğinin önlenmesi, basın kuruluşları arasında rekabetin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi, bunlardan bazılarıdır. Bu konuda en az bu sayılanlar kadar önemli ve bu sayılanları tamamlayan diğer bir husus da, basın kuruluşlarında çalışanların hukuki statüleridir. Sağlıklı bir basına ulaşmanın yolu, işverenlerine ve diğer güçlere karşı yeterince korunan gazetecilerden geçer.
Bu anlamda basının birtakım sorunları mevcuttur. Bunlar; basında tekelleşme, basın yasaları arasındaki uyumsuzluklar, basın iş kanununa ilişkin sorunlar, gazetecilerin sendikasızlık sorunu, basın özgürlüğü, yayın yasakları gibi sorunlardır. Bahse konu sorunların çözümü hangi noktalarda toplanmaktadır?
Basının özgürlükler çerçevesinde faaliyet gösterip, gazetecilerin ise çalışma ortam seçeneklerinin arttırılması tekelleşmenin ve buna bağlı endişelerin önüne geçecektir. Mevcut yasalarımızın basının ve gazetecilerin özgürlük ve haklarını yeterince kullanabileceği hale getirilmesi gereklidir. “ Hakların etkinliği” sağlanarak işsiz kalma korkusu ya da ifade özgürlüğü endişesinin önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Bunun bir yolu da sendikal haklardan yararlanmakta ve sendika çatısı altında toplanmakta yatar. Ancak günümüz basın dünyasının, endişeleri nedeni ile sendikal haklardan yararlanma durumu da minimum seviyededir.
Her şeyden evvel basında özgürlük bir anayasal haktır. Meydana gelen olaylar ne kadar sarsıcı olursa olsun, olayların topluma aktarılmasının önündeki her engel de aynı derecede sarsıcıdır. Örneğin yayın yasakları, özellikle olayların kamuoyuna aktarılmasının engellenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’ sına aykırıdır. Bilgi edinme bireyin hakkıdır. Habere ulaşmak, haberi yorumlamak ve haberi serbestçe yayınlamak da basın özgürlüğüdür. Toplumda yaşayan bireylerin kendi düşünce ve görüşlerini ifade etmesi, en sarsıcı olayları bile birbirlerinin haklarına saygı göstererek, şiddete başvurmadan konuşabilmesi, toplumsal barışın sağlanmasına ve basına en büyük katkı olacaktır. 
Av. Sema KILIÇ


Yorumlarİlgili Haberler